Hassleben

Text hesla

Hassleben — obec v Nemecku v spolkovej krajine Durínsko s archeologickým náleziskom, kde bola objavená skupina kostrových hrobov z mladšej rímskej doby (z konca 3. stor. n. l. a zo 4. stor. n. l.) s bohatou výbavou vrátane rímskych importov. Najbohatším bol ženský hrob príslušníčky miestnej nobility uložený v drevenej komore v hĺbke 3 metre. Obsahoval milodary zo zlata (nákrčník, prsteň, dve spony, sekerovitý prívesok, perlu a zlaté mince, z ktorých jedna bola v ústach pochovanej), strieborné predmety (spony, ihlice, nožík, hrebeň, strieborný tanier s rastlinným motívom, časti dreveného vedra so strieborným kovaním a iné), ako aj ďalšie milodary (dve brošne s jantárom, náhrdelník zo sklených perál, niekoľko bronzových nádob a osem nádob z keramiky). Do hrobu boli pridané aj zvyšky obetných darov (ryby, ošípaná, prepelica, hus). Ďalších 6 hrobov s bohatými milodarmi patrilo malým deťom. Pohrebisko sa používalo od konca 3. do 4. stor. Podľa nálezísk v Leune a Hasslebene sa bohaté germánske kostrové hroby z obdobia okolo 300 a zo 4. stor. nazývajú skupina Leuna-Hassleben.

Zverejnené vo februári 2008.

Hassleben [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hassleben