Hásí R’Mel

Text hesla

Hásí R’Mel, fr. Hassi R’Mel — stredisko ťažby zemného plynu v Alžírsku v severnej časti Sahary 60 km severne od mesta Ghardája, jedno z najväčších nálezísk zemného plynu na svete (zač. 90. rokov 20. stor. boli jeho zásoby okolo 1,2 mld. m3). Ložiská viazané na pórovité šelfové pieskovce spodnodevónskeho veku boli objavené 1956. Hásí R’Mel je plynovodmi spojený s viacerými alžírskymi prístavmi (Arzew, Alžír, Skikda) a plynovodmi vedúcimi pod hladinou Stredozemnéhom mora so Španielskom (s Cordóbou plynovodom Maghreb – Európa, dĺžka 1 395 km, v prevádzke od 1996) a s Talianskom.

Zverejnené vo februári 2008.

Hásí R’Mel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasi-rmel