Hásí Mesáud

Text hesla

Hásí Mesáud, fr. Hassi Messaoud — veľké ropné pole v Alžírsku v severnej časti Sahary v pieskovej púšti Veľký východný Erg tiahnuce sa v smere sever – juh, objavené 1956. Ropa sa nachádza v prvohorných pieskovcoch (2,5 mld. t zásob). Hásí Mesáud je ropovodmi spojený s prístavnými mestami Arzew, Alžír, Bedžája a Skikda i s náleziskom zemného plynu Hásí R’Mel. V priebehu prípravných prác na ťažbu ropy boli objavené zdroje vody, pri ktorých vznikli kúpaliská a vyrástli rozsiahle háje.

Text hesla

Hásí Mesáud, fr. Hassi Messaoud — veľké ropné pole v Alžírsku v severnej časti Sahary v pieskovej púšti Veľký východný Erg tiahnuce sa v smere sever – juh, objavené 1956. Ropa sa nachádza v prvohorných pieskovcoch (2,5 mld. t zásob). Hásí Mesáud je ropovodmi spojený s prístavnými mestami Arzew, Alžír, Bedžája a Skikda i s náleziskom zemného plynu Hásí R’Mel. V priebehu prípravných prác na ťažbu ropy boli objavené zdroje vody, pri ktorých vznikli kúpaliská a vyrástli rozsiahle háje.

Zverejnené vo februári 2008.

Hásí Mesáud [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasi-mesaud