Hasdingovia

Text hesla

Hasdingovia — východogermánsky kmeň tvoriaci jednu z vetiev zväzu Vandalov.

Text hesla

Hasdingovia — východogermánsky kmeň tvoriaci jednu z vetiev zväzu Vandalov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hasdingovia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasdingovia