Hasá

Text hesla

Hasá, arab. al-Hasá’, al-Ahsá’ — krajina vo východnej časti Saudskej Arábie pri pobreží Perzského zálivu, na severe hraničí s Kuvajtom, na juhovýchode s Katarom a so Spojenými arabskými emirátmi; rozloha okolo 106 200 km2, hlavným strediskom je mesto Hofúf. Púšťová krajina tvorená pobrežnou nížinou na východe a náhornou plošinou na západe. Pri pobreží početné ostrovčeky a koralové útesy. Početné oázy, najväčšia Hasá (50 dedín s prameňmi silnej výdatnosti zavlažujúcimi viac ako 16-tis. ha okolitej pôdy), v ktorej okolí je vysadených množstvo stromov na spevnenie pohyblivých viatych pieskov. Hasá je jedným z najvýznamnejších regiónov ťažby ropy na svete (o. i. strediská Ghavár a Bukajk, podmorské ložisko Saffánija). Viacero moderných prístavno-priemyselných komplexov (napr. v Dammáme), početné ropné prístavy (najväčší v Ras Tanura); odsoľovanie morskej vody. Na umelo zavlažovaných pôdach pestovanie ryže, pšenice, sezamu, citrusov, datľovníka, figovníka a zeleniny. Hustá dopravná sieť, potrubná doprava z ropných polí do prístavov na pobreží Perzského zálivu a Červeného mora a do Rijádu.

Zverejnené vo februári 2008.

Hasá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hasa