Hartog, Jan de

Text hesla

Hartog [-toch], Jan de, 22. 4. 1914 Haarlem – 15. 9. 2002 Houston, Texas — holandský spisovateľ. Pôvodne bol námorníkom, neskôr inšpektor prístavnej polície. Počas 2. svetovej vojny odišiel najskôr do Spojeného kráľovstva, potom do USA, preto písal aj po anglicky. Námety svojich románov a drám čerpal z námorníckeko prostredia, významnú úlohu v jeho dielach zohrávajú spomienky na vojnu. Preslávil sa románom Holandská sláva (Hollands glorie, 1940). Autor románov Thalassa (1952), Kapitán (The captain, 1966; slov. 1973), drámy Posteľ s baldachýnom (Het Hemelbed, 1942) a vtipných detektívnych románov napísaných pod pseudonymom F. R. Eckmar, napr. Hľadá sa ľavá noha (Een linkerbeen gezocht, 1935) a Centurio (1989). Patril k hnutiu kvakerov, publikoval históriu kvakerov v USA pod názvom Mierumilovné kráľovstvo (The peaceable Kingdom, 1972 – 75, 4 časti).

Zverejnené vo februári 2008.

Hartog, Jan de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartog-jan-de