Hartlepool

Text hesla

Hartlepool [hártlipúl] — prístavné mesto v Spojenom kráľovstve v severovýchodnom Anglicku v grófstve Cleveland na pobreží Severného mora na vápencovom polostrove južne od ústia rieky Tees; 86-tis. obyvateľov (2012). Priemysel lodný, hutnícky, energetický (jadrová elektráreň), potravinársky (mlyny); rybolov. Vzniklo 1967 spojením starého Hartlepoolu (Headland), ktorý bol založený v 7. stor. pri anglosaskom Kláštore sv. Hildy (založený 640, 800 zničený Vikingmi) a v stredoveku významným prístavom patriacim biskupom z Durhamu, a nového Hartlepoolu (West Hartlepool), ktorý vznikol v polovici 19. stor. pri novovybudovanom prístave, v súčasnosti využívanom najmä na obsluhu ropných polí v Severnom mori.

Zverejnené vo februári 2008.

Hartlepool [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartlepool