Hartig, Theodor

Text hesla

Hartig, Theodor, 21. 2. 1805 Dillenburg – 26. 3. 1880 Braunschweig — nemecký prírodovedec a lesník, syn Georga Ludwiga Hartiga, otec Heinricha Hartiga. R. 1831 – 38 pôsobil na lesníckej akadémii v Berlíne, od 1838 na Collegium Carolinum v Braunschweigu; 1837 profesor. Zaoberal sa najmä klimatológiou, pôdoznalectvom, lesnou botanikou, entomológiou a lesným hospodárstvom. R. 1838 založil arborétum v Riddagshausene, 1862 spoluzakladateľ Lesníckeho spolku v Braunschweigu. Hlavné diela: Život rastlinnej bunky, jej vznik, rozmnožovanie, vývin a zánik (Das Leben der Pflanzenzellen, deren Entstehung, Vermehrung, Ausbildung und Auflösung, 1844), Komplexný prírodný vývoj lesných hospodárskych rastlín Nemecka (Vollständige Naturgeschichte der forstlichen Kulturpflanzen Deutschlands, 1851), Anatómia a fyziológia drevín (Anatomie und Physiologie der Holzpflanzen, 1878).

Zverejnené vo februári 2008.

Hartig, Theodor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hartig-theodor