Harrisburg

Text hesla

Harrisburg [heriz-] — mesto v USA na rieke Susquehanna, hlavné mesto štátu Pensylvánia; 48-tis. obyvateľov, aglomerácia 560-tis. obyvateľov (2016). Priemysel hutnícky (čierna metalurgia), strojársky, letecký, kovoobrábací, elektrotechnický, potravinársky, textilný, chemický, drevársky. Dopravná križovatka. Pôvodne obchodná a poštová stanica (nazývaná Harris’ Ferry) založená okolo 1718 Johnom Harrisom st. (*okolo 1673, †1748). R. 1785 založili na jej mieste John Harris ml. (*okolo 1726, †1791) a William Mclay osadu nazvanú na počesť francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI. Louisbourg, ktorá 1791 získala mestské práva a dnešný názov Harrisburg. R. 1810 sa stala hlavným mestom štátu Pensylvánia. Stavebné pamiatky: kapitol (po požiari znovuvybudovaný 1897 – 1906), Harrisov dom (1766), továreň Olivetti-Underwood (1966 – 70, L. I. Kahn) a i. Viaceré vysoké školy; múzeá. V blízkosti jadrová elektráreň Three Mile Island, na ktorej došlo 1979 k vážnej poruche reaktora.

Zverejnené vo februári 2008.

Harrisburg [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harrisburg