Harold II.

Text hesla

Harold II., nazývaný Harold Godwinson, okolo 1020 – 14. 10. 1066 pri Hastingse — posledný anglosaský kráľ (od januára 1066), syn grófa Godwina z Wessexu a Kentu (†1053). V bitke pri Stamford Bridge (25. 9. 1066) porazil nórskho kráľa Haralda III. Krutého, ktorý v nej padol. Vojsko Harolda II. bolo 14. 10. 1066 porazené oddielmi normanského vojvodu Viliama (Viliam I. Dobyvateľ) v bitke pri Hastingse, v ktorej sám padol.

Text hesla

Harold II., nazývaný Harold Godwinson, okolo 1020 – 14. 10. 1066 pri Hastingse — posledný anglosaský kráľ (od januára 1066), syn grófa Godwina z Wessexu a Kentu (†1053). V bitke pri Stamford Bridge (25. 9. 1066) porazil nórskho kráľa Haralda III. Krutého, ktorý v nej padol. Vojsko Harolda II. bolo 14. 10. 1066 porazené oddielmi normanského vojvodu Viliama (Viliam I. Dobyvateľ) v bitke pri Hastingse, v ktorej sám padol.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harold II. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harold-ii