Harms, Hermann August Theodor

Text hesla

Harms, Hermann August Theodor, 16. 9. 1870 Berlín – 27. 11. 1942 tamže — nemecký botanik. R. 1888 – 1893 študoval na univerzite v Berlíne, od 1896 pôsobil v Botanickom múzeu v Dahleme pri Berlíne; 1906 profesor. Zaoberal sa najmä systematikou, spracoval mnohé čeľade do diela Fylogenetický systém rastlín (Die natürlichen Pflanzenfamilien) Gustava Heinricha Adolfa Englera a Karla Antona Eugena Prantla (*1849, †1893). S rakúskym botanikom K. W. Dallom Torrem spolupracoval na diele Rody cievnatých rastlín (Genera siphonogamarum, 1900 – 08) a pripravil podklady tzv. Viedenských pravidiel Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry, ktoré prijal 1905 Medzinárodný botanický kongres vo Viedni.

Text hesla

Harms, Hermann August Theodor, 16. 9. 1870 Berlín – 27. 11. 1942 tamže — nemecký botanik. R. 1888 – 1893 študoval na univerzite v Berlíne, od 1896 pôsobil v Botanickom múzeu v Dahleme pri Berlíne; 1906 profesor. Zaoberal sa najmä systematikou, spracoval mnohé čeľade do diela Fylogenetický systém rastlín (Die natürlichen Pflanzenfamilien) Gustava Heinricha Adolfa Englera a Karla Antona Eugena Prantla (*1849, †1893). S rakúskym botanikom K. W. Dallom Torrem spolupracoval na diele Rody cievnatých rastlín (Genera siphonogamarum, 1900 – 08) a pripravil podklady tzv. Viedenských pravidiel Medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry, ktoré prijal 1905 Medzinárodný botanický kongres vo Viedni.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harms, Hermann August Theodor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harms-hermann-august-theodor