harmavit

Text hesla

harmavit — kvapalné viaczložkové hnojivo obsahujúce 10 % N, 11 % P2O5 a 10 % K2O, ako aj stopové prvky (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo) a rastový stimulátor. Používa sa vo forme postreku alebo zálievky (koncentrácia 0,2 – 0,5 %) najmä v záhradníctve, ovocinárstve a vinohradníctve. Hnojenie harmavitom sa robí v intervale 10 – 14 dní asi 5- až 6-krát počas vegetačného obdobia. Môže sa používať spolu s prípravkami na ochranu rastlín.

Text hesla

harmavit — kvapalné viaczložkové hnojivo obsahujúce 10 % N, 11 % P2O5 a 10 % K2O, ako aj stopové prvky (Fe, Mn, B, Cu, Zn, Co, Mo) a rastový stimulátor. Používa sa vo forme postreku alebo zálievky (koncentrácia 0,2 – 0,5 %) najmä v záhradníctve, ovocinárstve a vinohradníctve. Hnojenie harmavitom sa robí v intervale 10 – 14 dní asi 5- až 6-krát počas vegetačného obdobia. Môže sa používať spolu s prípravkami na ochranu rastlín.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harmavit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harmavit