Harlem

Text hesla

Harlem — mestská štvrť New Yorku v USA v severovýchod. časti ostrova Manhattan severne od Central Parku; 364-tis. obyvateľov (2010). Harlem bol založený 1658 Holanďanmi ako osada Nieuw Haarlem (názov podľa mesta Haarlem v severozáp. Holandsku), v 19. stor. mala ešte vidiecky charakter, v 20. stor. prílev černošského obyvateľstva (od 1910) a Portoričanov (od 1940) znamenal pokles životného štandardu a rast nezamestnanosti, na druhej strane však aj rozvoj špecifickej afroamerickej kultúry. Harlem sa delí na taliansku, španielsku (obývanú Portoričanmi) a černošskú štvrť (v nej je sústredená asi polovica černošského obyvateľstva New Yorku, v súčasnosti jeho sťahovanie do mestských častí Bronx, Brooklyn a i.).

Zverejnené vo februári 2008.

Harlem [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harlem