hard rock

Text hesla

hard rock [hárd rok; angl.], tvrdý rock — modifikácia rockovej hudby (→ rock), ktorej rytmická zložka dominuje nad melodickou; opak soft rock. Koncom 60. rokov 20. stor. k hard rocku smerovali z bluesu vychádzajúce britské kapely The Yardbirds a The Who, na ktoré spolu s tradíciou rhythm and blues nadviazali americké kapely, napr. Steppenwolf. Hard rock vyvrcholil začiatkom 70. rokov 20. stor. v tvorbe hudobných skupín Led Zeppelin, Deep Purple, Free a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Hard rock [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hard-rock