Harasymowicz, Jerzy

Text hesla

Harasymowicz [-vič], Jerzy, aj Harasymowicz-Broniuszyc, 24. 7. 1933 Puławy – 21. 8. 1999 Krakov — poľský básnik. Predstaviteľ tzv. básnickej Generácie 56, spoluzakladateľ básnických skupín Muszyna (1957), Barbarus (1967) a Bloki (1983). Jeho tvorba je spojená s tradíciami južného Poľska, najmä Beskýd a Krakova. Odmietal schematické postupy socialistickorealistickej poézie, prikláňal sa k individuálnej obraznosti, spontánnemu lyrizmu a regionalizmu ľudového prostredia, čo sa odrazilo v jeho básnických zbierkach Zázraky (Cuda, 1956), Návrat do kraja pokoja (Powrót do kraju łagodności, 1957), Prevzatie kópie (Przejęcie kopii, 1958), Veža melanchólie (Wieża melancholii, 1958), Genealógia nástrojov (Genealogia instrumentów, 1959), Mýtus o svätom Jurajovi (Mit o świętym Jerzym, 1960), Blíži sa jeseň (Ma się pod jesień, 1962), Zhrabávanie zelene (Podsumowanie zieleni, 1964) a Stavba lesa (Budowanie lasu, 1965). V básnických zbierkach Poľské koledy (Pastorałki polskie, 1966), Poľské madony (Madonny polskie, 1969) a Barokové časy (Barokowe czasy, 1975) spojil baladickú obraznosť ľudového prostredia a prírody s obrazmi drevených kostolíkov, cintorínov a náboženských obradov. Autor básnických zbierok Zelený muškát (Zielony majerz, 1969), Domové znamenia (Znaki nad domem, 1971), Bar pri rybníku (Bar na stawach, 1972), Poľská veranda (Polska weranda, 1973), Plachetnica a iné básne (Żaglowiec i inne wiersze, 1974), Banderia Prutenorum (1976), Lov so sokolom (Polowanie z sokołem, 1977), Čudnov (Cudnów, 1979), Milostné verše (Wiersze miłosne, 1979), Kasia, celá z čokolády a cukríkov, má rukávy (Kasia cała z czekolady i z cukierków ma rękawy, 1980), S nohami na stole (Z nogami na stole, 1981), Svadba rusaliek (Wesele rusałek, 1982), Básne pre hry (Wiersze na igrzyska, 1982), Dronsky (1983), Pokľaknite, národy (Klękajcie narody, 1984), Na plný plyn (Na cały regulator, 1985), Beskydské básne (Wiersze beskidzkie, 1986), Ruský svietnik (Lichtarz ruski, 1987), Odetá iba do trávy polonín (Ubrana tylko w trawy połonin, 1988), Kozácke bunčuky (Kozackie buńczuki, 1991), Za čo zajtra kúpime chlieb (Za co jutro kupimy chleb, 1991), Zemľanka (Zimownik, 1994), Strieborná svadba (Srebrne wesele, 1997), výberu básní Sarmatské básne (Wiersze sarmackie, 1983) a i. V slovenčine vyšiel výber z jeho básní Veža melanchólie (1967). Nositeľ viacerých ocenení, napr. Ceny Kościelských (1971).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 19. februára 2018.

Harasymowicz, Jerzy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harasymowicz-jerzy