Harangozó, Gyula st.

Text hesla

Harangozó, Gyula, st., 19. 4. 1908 Budapešť – 30. 10. 1974 tamže — maďarský tanečník a choreograf, otec Gyulu Harangozóa ml. Vedúca osobnosť maďarského tanečného umenia 20. stor. Absolvent baletnej školy v Budapešti, dlhoročný člen (od 1926) a šéf baletu (1950 – 60) Štátnej opery v Budapešti. Významné boli najmä jeho choreografie diel B. Bartóka Drevený princ (1939, 1958) a Zázračný mandarín (1945, 1956), z ďalších choreografií: Scény v krčme (J. Hubay, 1936), Francúzsky šalát (D. Milhaud, 1938, 1945, 1962), Trojrohý klobúk (M. de Falla, 1947, 1959), Furfangos diákok (Ferenc Farkas, 1949), Šatôčka (Jenő Kenessey, 1951), Coppélia (L. Delibes, 1953), Lúdas Matyi (F. Szabó, 1960) a i.

Text hesla

Harangozó, Gyula, st., 19. 4. 1908 Budapešť – 30. 10. 1974 tamže — maďarský tanečník a choreograf, otec Gyulu Harangozóa ml. Vedúca osobnosť maďarského tanečného umenia 20. stor. Absolvent baletnej školy v Budapešti, dlhoročný člen (od 1926) a šéf baletu (1950 – 60) Štátnej opery v Budapešti. Významné boli najmä jeho choreografie diel B. Bartóka Drevený princ (1939, 1958) a Zázračný mandarín (1945, 1956), z ďalších choreografií: Scény v krčme (J. Hubay, 1936), Francúzsky šalát (D. Milhaud, 1938, 1945, 1962), Trojrohý klobúk (M. de Falla, 1947, 1959), Furfangos diákok (Ferenc Farkas, 1949), Šatôčka (Jenő Kenessey, 1951), Coppélia (L. Delibes, 1953), Lúdas Matyi (F. Szabó, 1960) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harangozó, Gyula st. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harangozo-gyula-st