Harangozó, Gyula ml.

Text hesla

Harangozó, Gyula, ml., 4. 5. 1956 Budapešť — maďarský tanečník a choreograf, syn Gyulu Harangozóa st. R. 1974 absolvoval Štátny baletný inštitút (Állami balett intézet, ABI) v Budapešti, 1976 Moskovské akademické choreografické učilište (MACHU, dnes Moskovská štátna akadémia choreografie, MGACH). Člen (1976 – 78), sólista (1978 – 83) a baletný riaditeľ (1996 – 2005) baletu Štátnej opery v Budapešti, 1985 – 91 sólista a od 2005 riaditeľ baletu Štátnej opery vo Viedni. Hosťoval v Mníchove, vo Viedni, v Moskve, New Yorku a i. Vytvoril titulné a hlavné postavy v baletoch Don Quijote, Giselle, La Fille mal gardée, Luskáčik, Spiaca krásavica, Sinfonie in C, Sylvia a i.

Text hesla

Harangozó, Gyula, ml., 4. 5. 1956 Budapešť — maďarský tanečník a choreograf, syn Gyulu Harangozóa st. R. 1974 absolvoval Štátny baletný inštitút (Állami balett intézet, ABI) v Budapešti, 1976 Moskovské akademické choreografické učilište (MACHU, dnes Moskovská štátna akadémia choreografie, MGACH). Člen (1976 – 78), sólista (1978 – 83) a baletný riaditeľ (1996 – 2005) baletu Štátnej opery v Budapešti, 1985 – 91 sólista a od 2005 riaditeľ baletu Štátnej opery vo Viedni. Hosťoval v Mníchove, vo Viedni, v Moskve, New Yorku a i. Vytvoril titulné a hlavné postavy v baletoch Don Quijote, Giselle, La Fille mal gardée, Luskáčik, Spiaca krásavica, Sinfonie in C, Sylvia a i.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harangozó, Gyula ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harangozo-gyula-ml