Harabin, Štefan

Text hesla

Harabin, Štefan, 4. 5. 1957 Ľubica, okres Kežmarok — slovenský právnik, sudca a politik. R. 1980 – 82 justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach. R. 1983 – 89 sudca Okresného súdu v Poprade a 1990 Krajského súdu v Košiciach. R. 1991 – 92 vedúci trestného oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. R. 1993 – 96 sudca najvyššieho súdu SR, 1996 – 98 predseda trestného kolégia najvyššieho súdu SR, 1998 – 2003 predseda najvyššieho súdu SR, 2003 – 2006 predseda trestného senátu Najvyššieho súdu SR. R. 2002 – 2003 predseda Súdnej rady SR. Od 2006 do 2009 podpredseda vlády SR pre legislatívu a minister spravodlivosti SR (bez straníckej príslušnosti, nominovaný ĽS-HZDS), 2009 – 2014 predseda najvyššieho súdu SR.

Text hesla

Harabin, Štefan, 4. 5. 1957 Ľubica, okres Kežmarok — slovenský právnik, sudca a politik. R. 1980 – 82 justičný čakateľ na Krajskom súde v Košiciach. R. 1983 – 89 sudca Okresného súdu v Poprade a 1990 Krajského súdu v Košiciach. R. 1991 – 92 vedúci trestného oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR. R. 1993 – 96 sudca najvyššieho súdu SR, 1996 – 98 predseda trestného kolégia najvyššieho súdu SR, 1998 – 2003 predseda najvyššieho súdu SR, 2003 – 2006 predseda trestného senátu Najvyššieho súdu SR. R. 2002 – 2003 predseda Súdnej rady SR. Od 2006 do 2009 podpredseda vlády SR pre legislatívu a minister spravodlivosti SR (bez straníckej príslušnosti, nominovaný ĽS-HZDS), 2009 – 2014 predseda najvyššieho súdu SR.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Harabin, Štefan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-05-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harabin-stefan