Hanzlík, Ján

Text hesla

Hanzlík, Ján, 10. 1. 1925 Nové Mesto nad Váhom – 18. 6. 1995 Bratislava — slovenský geograf. R. 1949 – 88 pôsobil v Geografickom ústave SAV (do 1963 Zemepisný ústav SAVU, resp. SAV). Zaoberal sa geografiou obyvateľstva, najmä prirodzeným pohybom obyvateľstva na Slovensku a geografickými aspektmi zahraničnej emigrácie Slovákov. Intenzívne sa venoval aj starším dejinám geografie na Slovensku. Podpredseda a vedecký tajomník Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV, člen výboru Československej zemepisnej spoločnosti pri ČSAV. Autor viacerých geografických štúdií, napr. Pohyb obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1869 – 1961 (1964), Život a dielo Jána Mateja Korabinského (1979), Karol Gottlieb Windisch – život, dielo a jeho vplyv na rozvoj geografie na Slovensku (1983).

Zverejnené vo februári 2008.

Hanzlík, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanzlik-jan