Hanzelová, Vladimíra

Text hesla

Hanzelová, Vladimíra, 15. 10. 1951 Košice — slovenská parazitologička. Od 1975 pôsobí v Oddelení systematiky Parazitologického ústavu SAV v Košiciach; 2000 DrSc. Zaoberá sa systematikou, taxonómiou a evolúciou druhov z kmeňa ploskavce (Plathelminthes), najmä triedou pásomnice (Cestoda). Autorka diela Pásomnice rodu Proteocephalus Weinland, 1858 (Cestoda: Proteocephalidae), parazity rýb v Európe (1998) a desiatok vedeckých prác publikovaných najmä v zahraničí. Nositeľka Zlatej medaily SAV (2001) a medaily SAV za podporu vedy (2012).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. februára 2018.

Hanzelová, Vladimíra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanzelova-vladimira