Hanušovice

Text hesla

Hanušovice — mesto v Česku v Olomouckom kraji v okrese Šumperk v Hanušovickej vrchovine pri ústí rieky Branná do Moravy; 3,2 tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, textilný, potravinársky (pivovar). Železničný uzol.

Text hesla

Hanušovice — mesto v Česku v Olomouckom kraji v okrese Šumperk v Hanušovickej vrchovine pri ústí rieky Branná do Moravy; 3,2 tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, textilný, potravinársky (pivovar). Železničný uzol.

Zverejnené vo februári 2008.

Hanušovice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanusovice