hansgróf

Text hesla

hansgróf [nem.], handgróf —

1. v stredovekých nemeckých mestách úradník poverený dohľadom nad obchodom, v niektorých mestách aj so sudcovskými právomocami;

2. v 16. – 18. stor. v rakúskych krajinách, na Morave a v Sliezsku kráľovský úradník spravujúci prostredníctvom vlastných účtovníkov pohraničný colný úrad (hansgrófstvo) zriadený na vyberanie hraničného cla a na dozor nad tovarom dovážaným z Uhorska. Sídla hansgrófstiev boli v centrách obchodu s uhorským dobytkom (Viedeň pred 1550, Hustopeče po 1550 a i.). Dozor nad cestami na zabránenie pašovaniu dobytka vykonávali jazdci.

Text hesla

hansgróf [nem.], handgróf —

1. v stredovekých nemeckých mestách úradník poverený dohľadom nad obchodom, v niektorých mestách aj so sudcovskými právomocami;

2. v 16. – 18. stor. v rakúskych krajinách, na Morave a v Sliezsku kráľovský úradník spravujúci prostredníctvom vlastných účtovníkov pohraničný colný úrad (hansgrófstvo) zriadený na vyberanie hraničného cla a na dozor nad tovarom dovážaným z Uhorska. Sídla hansgrófstiev boli v centrách obchodu s uhorským dobytkom (Viedeň pred 1550, Hustopeče po 1550 a i.). Dozor nad cestami na zabránenie pašovaniu dobytka vykonávali jazdci.

Zverejnené vo februári 2008.

Hansgróf [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hansgrof