Hánrich, František

Text hesla

Hánrich, František, pôvodne Hainrich, 15. 9. 1800 Poniky, okres Banská Bystrica – 4. 10. 1889 Viedeň — slovenský právnik. R. 1840 – 49 komorský prokurátor v Banskej Štiavnici, 1849 hlavný prokurátor dištriktuálnej súdnej tabuly v Bratislave, neskôr sudca najvyššieho ríšskeho súdu vo Viedni. V marci 1849 bol ako zástupca Slovákov spolu s J. Kollárom a J. Hlaváčom vymenovaný za dôverníka (poradcu) viedenskej vlády v národnostných záležitostiach. Vo vlastnom návrhu vláde o riešení slovenskej otázky v Uhorsku z 28. 3. 1849 žiadal zrušiť zákony presadzujúce supremáciu Maďarov v Uhorsku a na základe ríšskej ústavy zo 4. 3. 1849 (tzv. oktrojovaná ústava) zákonnými opatreniami zabezpečiť rovnoprávnosť Slovákov ohraničením slovenského národného územia, na ktorom by sa uplatnili ich rečové práva ako národného subjektu v správe, súdnictve, školstve, cirkvách a kultúre. Spolu s J. Kollárom a J. Hlaváčom podali 10. 9. 1849 ríšskej vláde pamätný spis Pro memoria s návrhom štátoprávne vyčleniť Slovensko z Uhorska a zabezpečiť preň vlastnú národnú správu ako osobitnej korunnej krajiny ríše.

Text hesla

Hánrich, František, pôvodne Hainrich, 15. 9. 1800 Poniky, okres Banská Bystrica – 4. 10. 1889 Viedeň — slovenský právnik. R. 1840 – 49 komorský prokurátor v Banskej Štiavnici, 1849 hlavný prokurátor dištriktuálnej súdnej tabuly v Bratislave, neskôr sudca najvyššieho ríšskeho súdu vo Viedni. V marci 1849 bol ako zástupca Slovákov spolu s J. Kollárom a J. Hlaváčom vymenovaný za dôverníka (poradcu) viedenskej vlády v národnostných záležitostiach. Vo vlastnom návrhu vláde o riešení slovenskej otázky v Uhorsku z 28. 3. 1849 žiadal zrušiť zákony presadzujúce supremáciu Maďarov v Uhorsku a na základe ríšskej ústavy zo 4. 3. 1849 (tzv. oktrojovaná ústava) zákonnými opatreniami zabezpečiť rovnoprávnosť Slovákov ohraničením slovenského národného územia, na ktorom by sa uplatnili ich rečové práva ako národného subjektu v správe, súdnictve, školstve, cirkvách a kultúre. Spolu s J. Kollárom a J. Hlaváčom podali 10. 9. 1849 ríšskej vláde pamätný spis Pro memoria s návrhom štátoprávne vyčleniť Slovensko z Uhorska a zabezpečiť preň vlastnú národnú správu ako osobitnej korunnej krajiny ríše.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hánrich, František [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-09-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanrich-frantisek