Hanák, Antonín

Text hesla

Hanák, Antonín, 8. 4. 1889 Pačlavice – 13. 9. 1935 Zlín — český lekár, fyziológ. Od 1919 pôsobil vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1924 – 30 jeho prednosta, 1930 – 35 prednosta Fyziologického ústavu a profesor fyziológie na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe; 1924 mimoriadny, 1930 univerzitný profesor. Zaoberal sa fyziológiou krvi a krvného obehu, fyziologickými zmenami vo svaloch pri fyzickej práci, patofyziológiou obličiek a biologickým významom solí pre ľudský organizmus. Autor vysokoškolskej učebnice Učebnice fysiologie pro lékaře a mediky 1 – 2 (1930 – 34, 2. diel spoluautor) a vedeckých štúdií v odborných časopisoch. Podpredseda Spolku českých lekárov a Československej kardiologickej spoločnosti, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej.

Text hesla

Hanák, Antonín, 8. 4. 1889 Pačlavice – 13. 9. 1935 Zlín — český lekár, fyziológ. Od 1919 pôsobil vo Fyziologickom ústave Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 1924 – 30 jeho prednosta, 1930 – 35 prednosta Fyziologického ústavu a profesor fyziológie na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe; 1924 mimoriadny, 1930 univerzitný profesor. Zaoberal sa fyziológiou krvi a krvného obehu, fyziologickými zmenami vo svaloch pri fyzickej práci, patofyziológiou obličiek a biologickým významom solí pre ľudský organizmus. Autor vysokoškolskej učebnice Učebnice fysiologie pro lékaře a mediky 1 – 2 (1930 – 34, 2. diel spoluautor) a vedeckých štúdií v odborných časopisoch. Podpredseda Spolku českých lekárov a Československej kardiologickej spoločnosti, člen Učenej spoločnosti Šafárikovej.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hanák, Antonín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-04-11]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanak-antonin