Haná

Text hesla

Haná — rieka v Česku na strednej Morave, pravostranný prítok Moravy; dĺžka 57 km, rozloha povodia 608 km2, priemerný ročný prietok 1,7 m3/s. Vzniká sútokom Malej Hanej a Veľkej Hanej pri Vyškove, ústi pri Kojetíne. Prítok: Brodečka.

Text hesla

Haná — rieka v Česku na strednej Morave, pravostranný prítok Moravy; dĺžka 57 km, rozloha povodia 608 km2, priemerný ročný prietok 1,7 m3/s. Vzniká sútokom Malej Hanej a Veľkej Hanej pri Vyškove, ústi pri Kojetíne. Prítok: Brodečka.

Zverejnené vo februári 2008.

Haná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hana-0