Hampl, Martin

Text hesla

Hampl, Martin, 2. 8. 1940 Praha — český geograf. Od 1964 pôsobí na Katedre sociálnej geografie a regionálneho rozvoja Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe; 1990 DrSc., 1992 profesor. Zaoberá sa teoretickými problémami geografie, najmä sociálnej geografie, sociálnogeografickou regionalizáciou, geografiou osídlenia, regionálnym rozvojom a i. Člen Učenej spoločnosti Českej republiky, Academie Europaey, redakčnej rady Geografického časopisu a poľského časopisu Studia Regionalia. Autor a spoluautor monografií, vysokoškolských učebníc, vedeckých štúdií a článkov. Hlavné diela: Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice (1996, spoluautor), Geografia spoločenskej transformácie v Českej republike (Geography of Societal Transformation in the Czech Republic, 1999, spoluautor), Realita, spoločnosť a geograficko-environmentálna organizácia: hľadanie zjednocujúceho systému (Reality, Society and Geographical/Environmental Organization: Searching for an Integrated Order, 2000), Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie (2001, spoluautor), Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext (2005).

Zverejnené vo februári 2008.

Hampl, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hampl-martin