Hammond

Text hesla

Hammond [he-] — mesto v USA v severozápadnej časti štátu Indiana pri Michiganskom jazere v aglomerácii Gary-Hammond; 81-tis. obyvateľov (2010). Priemysel hutnícky, strojársky (o. i. výroba dopravných prostriedkov), chemický, petrochemický. Založené 1869, od 1884 mesto. Od 1943 sídlo niekoľkých fakúlt Purdue University vo West Lafayet (založená 1869).

Zverejnené vo februári 2008.

Hammond [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hammond