Hamiti

Text hesla

Hamiti — staršie označenie jazykovo a etnicky príbuzných skupín obyvateľov najmä sev. a severových. Afriky. K Hamitom bývali zaraďovaní starí Egypťania, Berberi, Kušiti a používatelia čadských jazykov. Názov Hamiti zaviedol v 19. stor. nemecký lingvista a egyptológ K. R. Lepsius. V súčasnosti sa hamitské jazyky označujú ako afroázijské jazyky.

Text hesla

Hamiti — staršie označenie jazykovo a etnicky príbuzných skupín obyvateľov najmä sev. a severových. Afriky. K Hamitom bývali zaraďovaní starí Egypťania, Berberi, Kušiti a používatelia čadských jazykov. Názov Hamiti zaviedol v 19. stor. nemecký lingvista a egyptológ K. R. Lepsius. V súčasnosti sa hamitské jazyky označujú ako afroázijské jazyky.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hamiti [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamiti