Hamina

Text hesla

Hamina, švéd. Fredrikshamn — prístavné mesto v juhovýchodnom Fínsku v regióne Kymenlaakso na brehu Fínskeho zálivu; 21-tis. obyvateľov (2017). Drevársky priemysel. Založené 1653 ako Vehkalahti, 1712 počas severnej vojny (1700 – 21) zničené. Po strate Vyborgu, ktorý muselo Švédsko odstúpiť Rusku, bola v meste Hamina vybudovaná (od 1723 do zač. 19. stor.) mohutná pohraničná pevnosť (v tvare šesťramennej hviezdy so šiestimi rohovými baštami) nazvaná podľa švédskeho kráľa Frederika I. Hesenského Fredrikshamn (odtiaľ skrátený súčasný názov). Od 1743 patrilo Rusku. R. 1809 bol v meste Hamina uzavretý Fredrikshamnský mier. Pevnosť postupne strácala význam a koncom 19. stor. bola zbúraná.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamina