hamartofóbia

Text hesla

hamartofóbia [gr.] — strach z omylov, hriechov alebo z robenia chýb.

Text hesla

hamartofóbia [gr.] — strach z omylov, hriechov alebo z robenia chýb.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamartofóbia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamartofobia