Hamar, Dušan

Text hesla

Hamar, Dušan, 6. 1. 1952 Považská Bystrica — slovenský lekár. Od 1978 pôsobí na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave; 2001 profesor. V súčasnosti prednáša na Katedre športovej kinantropológie Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave. Ako mladý športovec reprezentoval bývalé Československo v atletike. Zaoberá sa telovýchovným lekárstvom, konkrétne funkčnou diagnostikou a fyziológiou telesných cvičení. Vyvinul viacero diagnostických zariadení. Od 2000 predseda vedeckej komisie Svetovej federácie telovýchovného lekárstva (FIMMS), podpredseda Lekárskej komisie Svetovej federácie univerzitného športu (FISU), od 1990 predseda Slovenskej spoločnosti telovýchovného lekárstva. Autor viac ako 180 odborných článkov a knižných kapitol v angličtine, nemčine, španielčine, slovenčine a češtine.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamar, Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamar-dusan