Hamal

Text hesla

Hamal — najjasnejšia hviezda v súhvezdí Barana vzdialená od Zeme 23 pc, vrcholiaca o polnoci koncom októbra 65° nad južným obzorom. Obor zdanlivej jasnosti 2,0m, absolútnej jasnosti 0,2m a spektrálneho typu K2 III. Názov pochádza z arabského ra’s al hamal – hlava barana.

Text hesla

Hamal — najjasnejšia hviezda v súhvezdí Barana vzdialená od Zeme 23 pc, vrcholiaca o polnoci koncom októbra 65° nad južným obzorom. Obor zdanlivej jasnosti 2,0m, absolútnej jasnosti 0,2m a spektrálneho typu K2 III. Názov pochádza z arabského ra’s al hamal – hlava barana.

Zverejnené vo februári 2008.

Hamal [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hamal