Haluzický, Juraj

Text hesla

Haluzický, Juraj, 28. 8. 1911 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, ČR – 11. 10. 1991 Bratislava — slovenský zbormajster a publicista, syn Bohumila Haluzického. R. 1929 – 33 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, súčasne hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii u A. Kafendovej, 1936 – 39 hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK, 1953 absolvoval štúdium zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave u J. Strelca. Od 1952 pedagóg zborového dirigovania na Hudobnej fakulte VŠMU (1963 – 69 dekan Hudobnej fakulty, 1969 – 71 prorektor VŠMU); 1967 profesor. Súčasne 1935 – 53 viedol spevokol Zora, 1953 – 75 Spevácky zbor slovenských učiteľov, s ktorým premiérovo uviedol o. i. Žalm zeme podkarpatskej E. Suchoňa, Cantus filiorum J. Cikkera a Stabat mater T. Freša. So súborom Opery SND naštudoval 1954 zborové scény v opere Boris Godunov M. P. Musorgského. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského zborového umenia, propagoval domácu zborovú tvorbu. Pripravoval náučné rozhlasové a v 60. rokoch 20. stor. i televízne relácie (Televízny hudobný slovník). Častý predseda porôt, člen vedenia mnohých hudobných inštitúcií, 1971 – 84 predseda festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností. Vychoval okolo 30 dirigentov (o. i. V. Adamca, P. Hradila, Jozefa Potočára, *1920, †2002; Pavla Procházku, *1949; E. Šarayovú-Kováčovú, Mariána Vacha, *1950).

Text hesla

Haluzický, Juraj, 28. 8. 1911 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, ČR – 11. 10. 1991 Bratislava — slovenský zbormajster a publicista, syn Bohumila Haluzického. R. 1929 – 33 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave, súčasne hru na klavíri na Hudobnej a dramatickej akadémii u A. Kafendovej, 1936 – 39 hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK, 1953 absolvoval štúdium zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave u J. Strelca. Od 1952 pedagóg zborového dirigovania na Hudobnej fakulte VŠMU (1963 – 69 dekan Hudobnej fakulty, 1969 – 71 prorektor VŠMU); 1967 profesor. Súčasne 1935 – 53 viedol spevokol Zora, 1953 – 75 Spevácky zbor slovenských učiteľov, s ktorým premiérovo uviedol o. i. Žalm zeme podkarpatskej E. Suchoňa, Cantus filiorum J. Cikkera a Stabat mater T. Freša. So súborom Opery SND naštudoval 1954 zborové scény v opere Boris Godunov M. P. Musorgského. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského zborového umenia, propagoval domácu zborovú tvorbu. Pripravoval náučné rozhlasové a v 60. rokoch 20. stor. i televízne relácie (Televízny hudobný slovník). Častý predseda porôt, člen vedenia mnohých hudobných inštitúcií, 1971 – 84 predseda festivalového výboru Bratislavských hudobných slávností. Vychoval okolo 30 dirigentov (o. i. V. Adamca, P. Hradila, Jozefa Potočára, *1920, †2002; Pavla Procházku, *1949; E. Šarayovú-Kováčovú, Mariána Vacha, *1950).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Haluzický, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-20]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haluzicky-juraj