haltéres

Text hesla

haltéres [gr.] — polkruhové závažie z kameňa, olova alebo z bronzu s otvormi na prsty používané v antickom Grécku pri skoku do diaľky s cieľom zväčšiť dĺžku skoku (→ halma). Hmotnosť zachovaných haltéres je 1,48 – 4,63 kg.

Text hesla

haltéres [gr.] — polkruhové závažie z kameňa, olova alebo z bronzu s otvormi na prsty používané v antickom Grécku pri skoku do diaľky s cieľom zväčšiť dĺžku skoku (→ halma). Hmotnosť zachovaných haltéres je 1,48 – 4,63 kg.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Haltéres [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halteres