halštatská doba

Text hesla

halštatská doba — v archeologickej periodizácii názov obdobia staršej železnej doby. Jej materiálna a duchovná kultúra sa nazýva halštatská kultúra. Nazvaná podľa významného náleziska Hallstatt v dnešnom Rakúsku.

Text hesla

halštatská doba — v archeologickej periodizácii názov obdobia staršej železnej doby. Jej materiálna a duchovná kultúra sa nazýva halštatská kultúra. Nazvaná podľa významného náleziska Hallstatt v dnešnom Rakúsku.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halštatská doba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halstatska-doba