halo-

Text hesla

halo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom soľ, soľný.

Text hesla

halo- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom soľ, soľný.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halo- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halo-0