Halmiová, Oľga

Text hesla

Halmiová, Oľga, 10. 11. 1932 Prešov — slovenská psychologička. Od 1962 pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave; 1988 DrSc. Zaoberá sa problematikou osobnosti, problémami pamäti a sociálneho styku. Autorka diela Pamäťová hľadacia činnosť (1981), spoluautorka práce Kognitívno-osobnostné aspekty sociálneho styku (1992).

Text hesla

Halmiová, Oľga, 10. 11. 1932 Prešov — slovenská psychologička. Od 1962 pôsobí v Ústave experimentálnej psychológie SAV v Bratislave; 1988 DrSc. Zaoberá sa problematikou osobnosti, problémami pamäti a sociálneho styku. Autorka diela Pamäťová hľadacia činnosť (1981), spoluautorka práce Kognitívno-osobnostné aspekty sociálneho styku (1992).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halmiová, Oľga [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halmiova-olga