Hallerovci

Text hesla

Hallerovci (Haller) — uhorskí medailéri a rytci razidiel. Ich diela sa vyznačujú portrétom modelovaným do plochého poľa, nízkym reliéfom a presným reprodukovaním skutočnosti; reverz medailí je vyplnený erbom a dekoratívnou kresbou;

Daniel st. (aj Hayler, Hailer, Haider), ? Augsburg – pred 2. 2. 1628 — pravdepodobne otec Daniela ml. Do Uhorska prišiel 1615, od 1617 je doložený v Kremnici. Z jeho diel sa zachovala medaila Vincenta Muschingera (1618), na ktorej reverze je zobrazený sv. Juraj na koni zabíjajúci draka, a portrétna medaila G. Betlena (1620), ktorou nadviazal na tradíciu kremnického portrétneho medailérstva 16. stor.;

Daniel ml., ? Kremnica – pred 9. 3. 1647 — pravdepodobne syn Daniela st. Pôsobil v Kremnici, kde sa 1633 stal mešťanom, 1636 tam pôsobil ako rytec razidiel. Z jeho diel sa zachovala medaila ostrihomského arcibiskupa Imricha Lósiho (1637 – 42) a medaily nitrianskeho a kalocsského biskupa Jána Telegdyho (1643).

Text hesla

Hallerovci (Haller) — uhorskí medailéri a rytci razidiel. Ich diela sa vyznačujú portrétom modelovaným do plochého poľa, nízkym reliéfom a presným reprodukovaním skutočnosti; reverz medailí je vyplnený erbom a dekoratívnou kresbou;

Daniel st. (aj Hayler, Hailer, Haider), ? Augsburg – pred 2. 2. 1628 — pravdepodobne otec Daniela ml. Do Uhorska prišiel 1615, od 1617 je doložený v Kremnici. Z jeho diel sa zachovala medaila Vincenta Muschingera (1618), na ktorej reverze je zobrazený sv. Juraj na koni zabíjajúci draka, a portrétna medaila G. Betlena (1620), ktorou nadviazal na tradíciu kremnického portrétneho medailérstva 16. stor.;

Daniel ml., ? Kremnica – pred 9. 3. 1647 — pravdepodobne syn Daniela st. Pôsobil v Kremnici, kde sa 1633 stal mešťanom, 1636 tam pôsobil ako rytec razidiel. Z jeho diel sa zachovala medaila ostrihomského arcibiskupa Imricha Lósiho (1637 – 42) a medaily nitrianskeho a kalocsského biskupa Jána Telegdyho (1643).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hallerovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hallerovci