Hall, Rodney

Text hesla

Hall [hól], Rodney, 18. 11. 1935 Solihull, Spojené kráľovstvo — austrálsky scenárista a spisovateľ. R. 1947 sa jeho rodina presťahovala z Anglicka do Austrálie, kde 1971 absolvoval štúdium na University of Queensland. Do literatúry vstúpil v 60. rokoch 20. stor. zbierkami básní Večne bez groša (Penniless Till Doomsday, 1962), Štyridsať korálikov na katovom povraze (Forty Beads on a Hangman’s Rope, 1963) a Očitý svedok (Eyewitness, 1967). V 70. rokoch 20. stor. napísal romány Loď na minci (The Ship on the Coin, 1972) a Miesto medzi ľuďmi (A Place among People, 1975). R. 1982 a 1994 získal literárnu cenu Miles Franklinovej za romány Spravodliví príbuzní (Just Relations, 1982) a Príšerná manželka (The Grisly Wife, 1993). Ďalšie diela: Deň, keď sme mali doma Hitlera (The Day We had Hitler Home, 2000), Posledný románik (The Last Love Story, 2004) a i.

Text hesla

Hall [hól], Rodney, 18. 11. 1935 Solihull, Spojené kráľovstvo — austrálsky scenárista a spisovateľ. R. 1947 sa jeho rodina presťahovala z Anglicka do Austrálie, kde 1971 absolvoval štúdium na University of Queensland. Do literatúry vstúpil v 60. rokoch 20. stor. zbierkami básní Večne bez groša (Penniless Till Doomsday, 1962), Štyridsať korálikov na katovom povraze (Forty Beads on a Hangman’s Rope, 1963) a Očitý svedok (Eyewitness, 1967). V 70. rokoch 20. stor. napísal romány Loď na minci (The Ship on the Coin, 1972) a Miesto medzi ľuďmi (A Place among People, 1975). R. 1982 a 1994 získal literárnu cenu Miles Franklinovej za romány Spravodliví príbuzní (Just Relations, 1982) a Príšerná manželka (The Grisly Wife, 1993). Ďalšie diela: Deň, keď sme mali doma Hitlera (The Day We had Hitler Home, 2000), Posledný románik (The Last Love Story, 2004) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hall, Rodney [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hall-rodney