Halimba

Text hesla

Halimba — obec v Maďarsku v župe Veszprém na severných úbočiach Bukových vrchov, 1,2 tis. obyvateľov (2016). Významné stredisko ťažby bauxitu. V blízkosti sa nachádza významné archeologické nálezisko – pohrebisko belobrdskej kultúry, sú tam aj hroby z halštatskej, laténskej a rímskej doby, ako aj z obdobia sťahovania národov, hroby z 10. – 12. stor. sú pozostatkami zmiešaného slovansko-maďarského obyvateľstva.

Zverejnené vo februári 2008.

Halimba [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halimba