Halikarnas Balıkçısı

Text hesla

Halikarnas Balıkçısı [-likčiši], vlastným menom Cevat Şakir Kabaağaçlı, 1886 Istanbul – 1973 Izmir — turecký spisovateľ a novinár. Ako syn vyslanca vyrastal v Aténach. Po absolvovaní štúdia novodobých dejín na Oxfordskej univerzite (1908) publikoval v rôznych tureckých časopisoch články a karikatúry. Počas 1. svetovej vojny uverejnil poviedku o popravách vojenských zbehov bez súdu, za čo si odpykal tri roky väzenia v pevnosti v Bodrume (ant. Halikarnas). Po prepustení sa tam 1924 usadil a živil sa lovom rýb a morských hubiek. Odtiaľ pochádza aj jeho pseudonym (Halikarnas Balıkçısı = Halikarnaský rybár), pod ktorým vydal prvú zbierku poviedok Od brehov Egejského mora (Ege Kıyılarından, 1939). V prózach sa inšpiroval tvorbou J. Conrada. Autor piatich kníh poviedok, napr. Nech žije more (Yaşasın Deniz, 1954), a piatich románov, napr. Kapitán Turgut (Turgut Reis, 1966). Protagonistom jeho próz sa stalo more, ktoré zobrazoval ako antické božstvo. Do jeho poeticky ladených diel sa premietli mýty a legendy obyvateľov pradávnych i súčasných sídel na pobreží Egejského mora. Venoval sa aj žurnalistike, prekladal diela anglických spisovateľov. Vydal štyri odborné publikácie o kultúre Malej Ázie. Za celoživotné dielo dostal 1971 štátnu cenu ministra kultúry.

Zverejnené vo februári 2008.

Halikarnas Balıkçısı [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halikarnas-balikcisi