Halifax

Text hesla

Halifax — mesto v Spojenom kráľovstve v Anglicku na území metropolitného grófstva West Yorkshire; 91-tis. obyvateľov (2015). Priemysel textilný (vlnársky, hodvábnický, výroba kobercov), strojársky, kovoobrábací. Vzniklo v anglosaskom období, rozvíjať sa začalo od 13. stor., a najmä v 19. stor. v období priemyselnej revolúcie, keď sa stalo jedným z centier textilnej výroby (prvá pletiareň sa spomína už 1275). Stavebné pamiatky: gotický farský kostol Saint John the Baptist (pravdepodobne 12. stor., prestavaný v 15. stor.), radnica (1863, Ch. Barry), divadlo (Victoria Theatre, 1901), viaceré múzeá.

Zverejnené vo februári 2008.

Halifax [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halifax