halier svätého Petra

Text hesla

halier svätého Petra, lat. denarius Sancti Petri, census Sancti Petri, tal. obolo di San Pietro — peňažná dávka odvádzaná Apoštolskej stolici na úhradu nákladov činnosti Rímskej kúrie. Jej začiatky siahajú do 8. stor., keď v Anglicku kráľ Alfréd Veľký zozbieral od anglických zemepánov príspevky na podporu pápežskej stolice, v 10. – 11. stor. však zbierka nadobudla medzinárodný charakter. Predstavitelia Anglicka, Írska, Walesu, Kráľovstva oboch Sicílií, Dánska, Švédska, Nórska, Španielska, Čiech, Istrie a Dalmácie, Uhorska, Poľska a Portugalska odovzdávali výnos zbierky osobne vo Vatikáne alebo do rúk pápežských legátov ako symbol osobitného podrobenia sa pápežovi. V 16. stor. prestalo platiť dávku Anglicko i krajiny, ktoré sa priklonili k reformácii (napr. Švédsko, Dánsko), až postupne zanikla. R. 1860 sa pápež Pius IX. obrátil s prosbou na katolícku verejnosť, aby opäť, tentoraz dobrovoľne, poskytla halier svätého Petra na prekonanie finančnej krízy Cirkevného štátu. Po zániku Cirkevného štátu a na základe encykliky pápeža Pia IX. Saepe Venerabilis z 5. 8. 1871 sa dávka postupne transformovala na celosvetové dobrovoľné príspevky, od zač. 20. stor. ju spravuje kuriálny úrad vykonávajúci správu majetku Apoštolskej stolice. Vyberá sa pravidelne na sviatok sv. Petra a Pavla (29. júna) alebo v najbližšiu nedeľu pred ním či po ňom. Na Slovensku sa od 2014 vyberá vždy v poslednú júnovú nedeľu pod názvom Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 17. apríla 2018.

Halier svätého Petra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halier-svateho-petra