Halahyja, Martin

Text hesla

Halahyja, Martin, 20. 5. 1929 Východná, okres Liptovský Mikuláš — slovenský technik. R. 1959 – 66 pôsobil v Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, 1953 – 56 na Katedre pozemného staviteľstva a 1966 – 94 na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1970 – 73 dekan Stavebnej fakulty; 1966 DrSc., 1970 profesor. Zaoberal sa teóriou navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska stavebnej tepelnej techniky (najmä problematikou vplyvu vyľahčovania budov s dôsledkom na tepelnú stabilitu a vnútornú klímu). Autor prác Tepelná technika z hľadiska stavebných konštrukcií (1959) a Nové tepelnotechnické problémy pozemných stavieb (1967), spoluautor diel Solárna energia a jej využitie (1983, s Jaroslavom Valáškom), Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie (1970), Stavebná tepelná technika: tepelná ochrana budov (1998).

Text hesla

Halahyja, Martin, 20. 5. 1929 Východná, okres Liptovský Mikuláš — slovenský technik. R. 1959 – 66 pôsobil v Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, 1953 – 56 na Katedre pozemného staviteľstva a 1966 – 94 na Katedre konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 1970 – 73 dekan Stavebnej fakulty; 1966 DrSc., 1970 profesor. Zaoberal sa teóriou navrhovania stavebných konštrukcií z hľadiska stavebnej tepelnej techniky (najmä problematikou vplyvu vyľahčovania budov s dôsledkom na tepelnú stabilitu a vnútornú klímu). Autor prác Tepelná technika z hľadiska stavebných konštrukcií (1959) a Nové tepelnotechnické problémy pozemných stavieb (1967), spoluautor diel Solárna energia a jej využitie (1983, s Jaroslavom Valáškom), Stavebná tepelná technika, akustika a osvetlenie (1970), Stavebná tepelná technika: tepelná ochrana budov (1998).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halahyja, Martin [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halahyja-martin