Håkon VI. Magnusson

Text hesla

Håkon VI. Magnusson, 1339 – 1. 5. 1380 — nórsky (od 1355) a švédsky kráľ (1362 – 64), syn Magnusa II. Erikssona. Na trón nastúpil v ťažkom období po najväčšej morovej epidémii (tzv. čierna smrť), ktorá mala za následok takmer totálne vyľudnenie. Jeho centralizačné úsilie vo Švédsku vyvolalo vzburu šľachty a kléru, ktorí 1364 dosadili za panovníka Albrechta Meklenburského. Svadbou s dcérou dánskeho kráľa Valdemara IV. Atterdaga Margarétou I. (1363) vytvoril podmienky na zjednotenie troch škandinávskych ríš (→ Kalmarská únia).

Text hesla

Håkon VI. Magnusson, 1339 – 1. 5. 1380 — nórsky (od 1355) a švédsky kráľ (1362 – 64), syn Magnusa II. Erikssona. Na trón nastúpil v ťažkom období po najväčšej morovej epidémii (tzv. čierna smrť), ktorá mala za následok takmer totálne vyľudnenie. Jeho centralizačné úsilie vo Švédsku vyvolalo vzburu šľachty a kléru, ktorí 1364 dosadili za panovníka Albrechta Meklenburského. Svadbou s dcérou dánskeho kráľa Valdemara IV. Atterdaga Margarétou I. (1363) vytvoril podmienky na zjednotenie troch škandinávskych ríš (→ Kalmarská únia).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Håkon VI. Magnusson [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hakon-vi-magnusson