Håkon III. Sverresson

Text hesla

Håkon III. Sverresson, ? – 1204 — nórsky kráľ (od 1202), nemanželský syn kráľa Sverreho Sigurdssona. Počas svojej krátkej vlády sa pokúsil urovnať roztržku medzi korunou a cirkvou a chcel vrátiť biskupom v exile ich odňaté biskupstvá. Jeho náhlu smrť vraj zapríčinila otrava, na ktorú dala podnet jeho nevlastná matka Margaréta Švédska.

Text hesla

Håkon III. Sverresson, ? – 1204 — nórsky kráľ (od 1202), nemanželský syn kráľa Sverreho Sigurdssona. Počas svojej krátkej vlády sa pokúsil urovnať roztržku medzi korunou a cirkvou a chcel vrátiť biskupom v exile ich odňaté biskupstvá. Jeho náhlu smrť vraj zapríčinila otrava, na ktorú dala podnet jeho nevlastná matka Margaréta Švédska.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Håkon III. Sverresson [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hakon-iii-sverresson