hákim

Text hesla

hákim [arab.] — islamský termín na označenie sudcov, panovníkov alebo vládcov.

Text hesla

hákim [arab.] — islamský termín na označenie sudcov, panovníkov alebo vládcov.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hákim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hakim-0