hakím

Text hesla

hakím [arab.] — islamský termín na označenie: a) človeka, ktorý koná v súlade s pravdou a je hlboko obdarený pochopením Božieho riadenia v živote človeka, b) lekára a filozofa.

Text hesla

hakím [arab.] — islamský termín na označenie: a) človeka, ktorý koná v súlade s pravdou a je hlboko obdarený pochopením Božieho riadenia v živote človeka, b) lekára a filozofa.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hakím [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-14]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hakim