hagiazmos

Text hesla

hagiazmos, gr. hagiasmos — posväcovanie ľudí, vecí (napr. domov) i zvierat kňazmi. Vo východných cirkvách aj obrad svätenia vody, ktorý sa vykonáva deň pred epifániou a v rámci samotnej epifánie (veľký hagiazmos), ako aj prvý deň každého mesiaca (malý hagiazmos).

Text hesla

hagiazmos, gr. hagiasmos — posväcovanie ľudí, vecí (napr. domov) i zvierat kňazmi. Vo východných cirkvách aj obrad svätenia vody, ktorý sa vykonáva deň pred epifániou a v rámci samotnej epifánie (veľký hagiazmos), ako aj prvý deň každého mesiaca (malý hagiazmos).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 10. apríla 2018.

citácia

Hagiazmos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-11-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hagiazmos