hádždž

Text hesla

hádždž [arab.], tur. haci — čestný titul moslima, ktorý vykonal hadždž, povinnú púť do Mekky (hádždž = pútnik). Kladie sa pred celé meno a používa sa po celý zvyšok života pútnika (titul ženy je hádždža). Oslovenie hádždž sa niekedy používa aj na vyjadrenie úcty k staršiemu a váženému človeku, a to bez ohľadu na to, či bol alebo nebol v Mekke. Obdobne titul hádždž používajú aj kresťania v oblasti Orientu, ak už vykonali púť ku kresťanským posvätným miestam v Jeruzaleme.

Text hesla

hádždž [arab.], tur. haci — čestný titul moslima, ktorý vykonal hadždž, povinnú púť do Mekky (hádždž = pútnik). Kladie sa pred celé meno a používa sa po celý zvyšok života pútnika (titul ženy je hádždža). Oslovenie hádždž sa niekedy používa aj na vyjadrenie úcty k staršiemu a váženému človeku, a to bez ohľadu na to, či bol alebo nebol v Mekke. Obdobne titul hádždž používajú aj kresťania v oblasti Orientu, ak už vykonali púť ku kresťanským posvätným miestam v Jeruzaleme.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hádždž [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadzdz